Yebin Liu 刘烨斌
Computational Photography and Reconstruction

 

Associate Professor

Broadband Network & Digital Media Lab, Department of Automation,
Tsinghua University, Beijing 100084, China

mailto: liuyebin@mail.tsinghua.edu.cn

PHD Advisor


Courses

PHD Students
苏肇琪
安亮
王立祯
Zhaoqi Su
Liang An
Lizheng Wang
 
   
   
李梦成
周玥眉
   
Mengcheng Li
Yuemei Zhou
   
       
Visiting PHD Students
吴高昌
许岚
Gaochang Wu
Lan Xu
 
   
Master Students
闫石
刘帝
王晓亮
Shi Yan
Di Liu
Xiaoliang Wang